Απαλλαγή ΦΠΑ (άρθρο 39Α)

Τώρα, μπορείτε να εξοπλίσετε την επιχείρησή σας με τις ηλεκτρονικές συσκευές που θα την αναβαθμίσουν, χωρίς να πληρώσετε το 24% του Φ.Π.Α.! Πιο συγκεκριμένα, όλες οι επιχειρήσεις που βρίσκονται υπό κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., σύμφωνα με το άρθρο 39
ν. 2859/2000, μπορούν να προμηθευτούν Smartphones, Tablets, Laptops και Gaming Κονσόλες, χωρίς να επιβαρυνθούν με το 24% της αξίας.

Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 39α

Για την εφαρμογή της απαλλαγής του ΦΠΑ για το άρθρο 39α θα πρέπει να πληρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
• ο αντισυμβαλλόμενος να ασκεί επιχειρηματική δραστηριότητα και να είναι υποκείμενος στον ΦΠΑ, με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του και
• οι πράξεις να αφορούν παραδόσεις αγαθών που έχουν τόπο φορολογίας το εσωτερικό της χώρας και δεν απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ.

Δεν εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς απαλλαγής ΦΠΑ του άρθρου 39α, τα παρακάτω πρόσωπα:
• οι ιδιώτες,
• οι υποκείμενοι στον φόρο που υπάγονται αποκλειστικά στο ειδικό καθεστώς των αγροτών του άρθρου 41 του κώδικα ΦΠΑ,
• οι υποκείμενοι στον φόρο που πραγματοποιούν αποκλειστικά παραδόσεις αγαθών ή παροχές υπηρεσιών που δεν τους παρέχουν δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών τους (π.χ. φροντιστήρια, μικρές επιχειρήσεις του άρθρου 39 του Κώδικα ΦΠΑ), καθώς και
• τα μη υποκείμενα στον φόρο νομικά πρόσωπα.

Δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 39α οι παρακάτω πράξεις:
• οι ενδοκοινοτικές αποκτήσεις,
• οι εισαγωγές,
• οι λιανικές πωλήσεις καθώς και
• οι αυτοπαραδόσεις.

Οδηγίες Παραγγελίας

Μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας στην οποία συμπεριλαμβάνετε φπα 24%, λαμβάνετε email με τις πληροφορίες της και με τα στοιχεία τα οποία καταχωρήσατε. Επειτα, θα πρέπει να αποσταλούν τα εξής έγγραφα ηλεκτρονικά, για την απαλλαγή του 24% φπα με βάση το άρθρο 39α στο email μας [email protected] :

1) Έντυπο Προσωποποιημένης Πληροφόρησης με τα Στοιχεία Μητρώου Φυσικού Προσώπου/Νομικού  και της Επιχείρησης, όπου θα αναγράφονται οι ΚΑΔ της επιχείρησης, από το λογαριασμό της εταιρείας σας στο Taxisnet (σε αρχείο pdf) όπου θα αναγράφεται σαν ημερομηνία εκτύπωσης η ημέρα καταχώρησης παραγγελίας

2) Αποδεικτικό ΓΕΜΗ για όσους είναι υπόχρεοι  Κ1-941οικ/2012 (ΦΕΚ Β’ 1468)

3) Εκτύπωση από το TAXISNET τους βεβαιωμένους λογαριασμούς της επιχείρησης όπου θα αναγράφεται σαν ημερομηνία εκτύπωσης η ημέρα καταχώρησης παραγγελίας (σε αρχείο pdf).

4)  Πρόσφατα επικυρωμένο αντίγραφο της έναρξης εργασιών της επιχείρησης (έως 30 ημερών)

  • Αν η επιχείρηση σας είναι παλαιότερης χρονολογίας δεχόμαστε πρόσφατη επικυρωμένη μεταβολή των εργασιών (έως 30 ημερών)
  • Αν έχει γίνει εγγραφή στο ΓΕΜΗ τότε μπορείτε να αποστείλετε γενικό πιστοποιητικό από το ΓΕΜΗ (έως 30 ημερών)

5) Εξουσιοδότηση του νόμιμου εκπροσώπου με επικυρωμένο το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα, στη περίπτωση παραλαβής από τρίτο άτομο.

6) Επικυρωμένο αντίγραφο του εταιρικού όπου θα φαίνεται ποιος είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος.

7) Αστυνομική ταυτότητα του νόμιμου εκπρόσωπου της επιχείρησης

Στην συνέχεια το λογιστήριο της εταιρείας μας πραγματοποιεί τους απαραίτητους ελέγχους, για την ορθότητα και διασταύρωση των στοιχείων που μας έχουν σταλεί και θα ενημερώνεστε για το τελικό ποσόν που πρέπει να καταβληθεί. Σε καμία περίπτωση να μην πραγματοποιηθεί καμία κατάθεση, πριν από την ενημέρωση του λογιστηρίου μας.

Η παραπάνω διαδικασία πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ να πραγματοποιηθεί ΠΡΙΝ από τη συναλλαγή και τη διαδικασία τιμολόγησης και η παραγγελία να έχει πραγματοποιηθεί με τα στοιχεία της επιχείρησης. Ο χρόνος αναμονής αποστολής των εγγράφων είναι 2 εργάσιμες ημέρες, σε περίπτωση που δεν υπάρχει καμία ανταπόκριση από την πλευρά του πελάτη για την αποστολή των εγγράφων τότε η παραγγελία θα ακυρώνεται ακολουθούμενη από ενημέρωση από το κατάστημα μας με email ή τηλεφωνικά.

Η πληρωμή των τιμολογίων βάσει ΠΟΛ.1150/2017,άρθρο 39Α θα πρέπει να γίνεται μόνο με Τραπεζική Κατάθεση ή Έμβασμα από Εταιρικό/Επαγγελματικό τραπεζικό λογαριασμό όπου φαίνεται σαν επιβεβαιωμένος στο taxisnet. Η αντικαταβολή ΔΕΝ υποστηρίζεται.


Με την ολοκλήρωση της πληρωμής θα χρειαστεί να μας αποστείλετε το  ΚΑΤΑΘΕΤΗΡΙΟ, στο οποίο αναγράφεται καθαρά ο λογαριασμός σας, καθώς επίσης και ο ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ του λογαριασμού σας μέσω email στο [email protected]